Ηροδότου 17, Κολωνάκι
210 7226160

Όροι Χρήσης

Το mintforvintage.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διανομής ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και άλλων αγαθών μέσω διαδικτύου,  e - mail info@mintforvintage.com , ΦΠΑ 031009170, που βρίσκεται στην Ηροδότου 17 , ΑΘΗΝΑ.

Προτού περιηγηθούν στον ιστότοπό μας και εισέλθουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούνται οι χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω που ρυθμίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι δεσμευτικοί και συνεπάγονται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση σε όσους το επιθυμούν να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή με την επιχείρησή μας. Οι παρακάτω όροι αποτελούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εταιρεία μας διαπραγματεύεται σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υπουργική Απόφαση 31619/2017 – Κώδικας Δεοντολογίας Καταναλωτή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Αυτοί οι όροι καθορίζουν την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας μας έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας της καθώς και όσων επιθυμούν να αποκτήσουν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διαμορφώνοντας και διαχειρίζοντάς την όποια εμπορική σχέση δημιουργείται εφεξής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι χρήστες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να προμηθευτούν από την εταιρεία μας. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία και διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τους όρους πώλησης και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, παρακαλούμε, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας ή στη χρήση του, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω e-mail στο info@mintforvintage.com  ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση στην Αθήνα.

H πρόσβαση στο mintforvintage.com δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο κόστος πέραν του τρέχοντος καθεστώτος τιμολόγησης για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως ορίζεται από τους ISP και καταβάλλεται μόνο σε αυτούς.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους και αναλαμβάνει να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτούς τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τέτοια τροποποίηση ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή τέτοιων τροποποιήσεων από εσάς.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και κατά την πρόσβαση και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με χρήση του ιστότοπου. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η αγορά αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο σε χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του ιστότοπου από ανηλίκους, καθώς δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει την ταυτότητα των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε προσεκτικές και ακριβείς περιγραφές των προϊόντων με τρόπο που να καθιστά αδύνατη την παραπλάνηση ως προς το πραγματικό μέγεθος, την αξία, την ποιότητα και τη γνησιότητα κάθε προϊόντος.

2 .ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου σχεδιασμού ιστοτόπων, πληροφοριακού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων εικόνων, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τη σχετική διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. (εκτός από τις περιπτώσεις που το επιτρέπουμε), επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο περιεχομένου του ιστότοπου. , η αποκάλυψη, η διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας

 Το λογότυπο και το διακριτικό χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα μας είναι το αποκλειστικό εμπορικό σήμα της εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή και η έκθεσή του στο www.mintforvintage.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Οι απεικονίσεις, τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα των εταιρειών που αναφέρονται στο  www.mintforvintage.com , αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών των εταιρειών.

3 .ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας σέβεται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την Προστασία Προσώπων από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ιδιωτική ζωή στο ηλεκτρονικές επικοινωνίες ". Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας επιβεβαιώνει ότι η συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται από το νόμο και μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταστήματος. την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρει.

Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να τον επισκέπτονται χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή την ταυτότητά τους. Ωστόσο, όταν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει παραγγελία προϊόντων, είναι απαραίτητη η δήλωση προσωπικών στοιχείων. Για την επεξεργασία παραγγελιών, οι χρήστες θα κληθούν να δώσουν Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με συναλλαγές με τους χρήστες του ιστότοπου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή από τρίτους συμβαλλόμενο μέρος, εκτός από τις περιπτώσεις που η αποκάλυψη προβλέπεται από το νόμο ή με δικαστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, το   www.mintforvintage.com δεν συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται το νόμο ως ευαίσθητο, όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, υγεία, κοινωνική ευημερία, ποινικό μητρώο κ.λπ.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το www.mintforvintage.com   επιτρέπει στους χρήστες να εγγραφούν μέσω e-mail στο ενημερωτικό δελτίο. Με την εγγραφή τους οι χρήστες ενημερώνονται για νέα προϊόντα, προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια καθώς και για την προώθηση προϊόντων e-shop. Η εγγραφή στο newsletter ισοδυναμεί με τη συγκατάθεση του χρήστη να αποστέλλει όλες τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες στο προσωπικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή ανά πάσα στιγμή.

5. COOKIES

www. Το mintforvintage.com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης κατά την περιήγηση στον χρήστη του Ιστού. Τα cookies σχεδιάζονται ως αξιόπιστοι μηχανισμοί για την απομνημόνευση ιστοτόπων πληροφοριών (όπως προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα) ή για την καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής ιστότοπων που έχουν επισκεφτεί προηγουμένως).

Η εγκατάσταση των Cookies είναι δυνατή μόνο αφού έχει ενημερωθεί σωστά ο καταναλωτής και έχει γνωμοδοτήσει. Το www.mintforvintage.com επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσουν την περιήγηση χωρίς να στέλνουν cookies στον διακομιστή.

6 .ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών του «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS 1.2 με 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη της, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές χρηστών, είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές. Η εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να υιοθετήσει σύγχρονα, υψηλής ποιότητας πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, με υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία κάνει χρήση αυτών μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διεκπεραίωση παραγγελιών. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών της εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Δεν χρησιμοποιούνται πληροφορίες πελατών από τρίτους. Κάθε πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία τηρείται για αυτόν καθώς και διόρθωση εάν μπορεί να τεκμηριώσει το λάθος. Για την ασφάλεια κάθε χρήστη, οφείλει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και να μην προβαίνει σε καμία αποκάλυψη σε τρίτους.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η εταιρεία δεν αποθηκεύουν σε καμία περίπτωση αριθμούς πιστωτικών καρτών. Στο κατάστημά μας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τρόπο πληρωμής και μέσω του συστήματος PAYPAL.

  Κατά την ηλεκτρονική πληρωμή, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη ασφαλή σελίδα σύνδεσης, που ανήκει αποκλειστικά στην PAYPAL, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το www.mintforvintage.com όταν ολοκληρωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν νομικές (αστικές ή/και ποινικές) αξιώσεις, ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή παρεπόμενη, η οποία, εναλλακτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), που προκύπτει για τους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ιστότοπου, λόγω της χρήσης πιστωτικών καρτών στον ιστότοπο www.mintforvintage.com, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται στον ιστότοπο της PAYPAL, η οποία είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαφύλαξη και τη διαφύλαξη των πληροφοριών που του παρέχονται. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά σε λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη PAYPAL έναντι οποιασδήποτε συναλλαγής με την εταιρεία, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφαλή φύλαξη και λειτουργία αυτού του λογαριασμού PAYPAL.

 

7 .ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι εύκολο να γίνουν ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "καλάθι".

Ολοκληρώστε την παραγγελία σας κάνοντας κλικ στην "επιβεβαίωση παραγγελίας". Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας κάθε πελάτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο email με τον αριθμό παραγγελίας του. Μόλις το προϊόν παραδοθεί στον μεταφορέα, ο πελάτης λαμβάνει ένα άλλο email που περιέχει τον αριθμό αποστολής. Κάθε αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους αριθμούς για να ενημερωθεί για την κατάσταση της παραγγελίας του.

Επιπλέον, για οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί να αγοράσει μέσω e-shop, είναι δυνατή η πραγματοποίηση παραγγελιών με αποστολή e-mail στο info@mintforvintage.com ή στη φυσική μας τοποθεσία.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

α) Με τραπεζική κατάθεση. Σημείωση: Ο λογαριασμός που θα κατατεθεί σας αποστέλλεται με email μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Προσοχή! Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό εντός 2 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Εάν όχι, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

β) Μέσω του ασφαλούς συστήματος της PAYPAL (για να πληρώσετε θα πρέπει να έχετε ήδη ή να δημιουργήσετε λογαριασμό PAYPAL και να επιλέξετε τρόπο πληρωμής είτε με κατάθεση χρημάτων είτε με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας).

γ) Αντικαταβολή (ισχύει μόνο για Ελλάδα).

 

.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί πριν την αποστολή της. Εάν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε το προϊόν μετά την αποστολή του σε εσάς, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@mintforvintage.com . Για αυτή τη διαδικασία, χρειάζεστε τον κωδικό παραγγελίας που σας εστάλη αυτόματα μέσω e-mail από το κατάστημά μας όταν ολοκληρώσατε την παραγγελία σας.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 10 ημερών από την ημέρα που λάβατε την παραγγελία σας. Το προϊόν θα πρέπει να είναι στην κατάσταση που το παραλάβατε και να συνοδεύεται από αποδεικτικό τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρεωθείτε για την επιστροφή.

Αμέσως με την παραλαβή του προϊόντος για επιστροφή και αφού διαπιστωθεί από την εταιρεία ότι το προϊόν και η συσκευασία του είναι σε άριστη κατάσταση, θα ενημερωθείτε με e-mail για την επιστροφή χρημάτων.

9 .ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάθε προϊόντος περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας, ενώ το www.mintforvintage.com διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

 10 .ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί με χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mintforvintage.com. και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.mintforvintage.com διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ιδίως τους νόμους που διέπουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 Οδηγία Προστασίας Καταναλωτή, Οδηγία 2000 /31 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υπουργικής Απόφασης 31619/2017 - Κώδικας Δεοντολογίας Καταναλωτή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο), και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Εκτός από την πρόσβαση στα παραδοσιακά ένδικα μέσα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται καταγγελίες σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (οντότητες ΕΕΔ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο, σύμφωνα με την ΚΥΑ. 70330c / 2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης μια εναλλακτική πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

 11 .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία στο τηλ. +30 210 7226160 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας info@mintforvintage.com